Zabbix 6.0 Certified Specialist (ZCS)

Opis:

Najczęściej wybierane szkolenie certyfikowane Zabbix.
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z architekturą systemu Zabbix, przeprowadzą instalację systemu i jego komponentów, skonfigurują monitorowane hosty, przeprowadzą kolekcję i wizualizację danych, ustawią mechanizm powiadomień, nauczą się jak za pomocą LLD automatycznie wykrywać i monitorować usługi, interface'y, dyski obserwowanych systemów.
Szkolenie daje kompleksową wiedzę pozwalającą na wdrożenie rozwiązania Zabbix w małej i średniej firmie, trwa pięć dni i jest zakończone egzaminem ZCS. Po jego pozytywnym zdaniu, uczestnicy otrzymują certyfikat Zabbix Certified Specialist (ZCS).

Zakres szkolenia:

 • Installation: Zabbix architecture
 • Installation: Zabbix server, DB, front-end, and agent
 • Installation: Initial Zabbix configuration
 • Configuration: Hosts and host groups
 • Configuration: Item configuration form
 • Data collection: Zabbix agent checks
 • Configuration: Triggers, less sensitive triggers, dependencies
 • Configuration: Event tags
 • Configuration: User macros functionality
 • Configuration: Detecting anomalies, elimination of flapping
 • Configuration: Using templates
 • Data collection: Agent-less monitoring
 • Data collection: SSH/Telnet checks
 • Data collection: Aggregate checks
 • Data collection: Calculated checks
 • Data collection: SNMP monitoring
 • Data collection: Log file monitoring
 • Data collection: Web monitoring
 • Data collection: Agent user parameters
 • Command line utilities: zabbix_get, zabbix_sender
 • Inventory auto-collection
 • Data visualization: Custom graphs
 • Data visualization: Maps
 • Notifications: Media types, actions, operations, use of macros
 • Notifications: Host and host group level maintenance
 • Automation: LLD overview
 • Business level monitoring: Services, SLA, reports
 • Administration: XML Import/Export
 • Administration: Managing users and user groups permissions, audit
 • Administration: Working time, housekeeper, authentication, front-end scripts
 • Administration: Backup procedures
 • Zabbix roadmap
 • Certification (Exam)

Wymagania wstępne:

brak


Wersja:

Zabbix 6.0 LTS

Czas trwania:

40 godzin (5 dni)

W cenia szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego trenera Zabbix
 • Materiały w postaci PDF
 • Lunch
 • Podejście do egzaminu ZCS
 • Koszulka Zabbix

Wielkość grupy:

do 10 osób

mwtc_logo

Mikrotik Warsaw Training Center Piotr Wasyk Michał Filipek
Spółka Cywilna
Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa