Proxmox

4-dniowe szkolenie z zakresu instalacji, konfiguracji i utrzymania środowiska wirtualizacyjnego Proxmox jest zaprojektowane tak, aby zapewnić uczestnikom dogłębną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego zarządzania i utrzymania infrastruktury wirtualizacyjnej. Kurs łączy teorię z praktycznymi ćwiczeniami, aby uczestnicy mogli nauczyć się zarówno podstaw, jak i zaawansowanych funkcji Proxmox VE (Virtual Environment), w tym wirtualizacji opartej na KVM i LXC, zarządzania klastrami, backupu i odzyskiwania danych, jak również monitorowania i automatyzacji. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego projektowania, wdrażania oraz utrzymania złożonych środowisk wirtualizacyjnych z wykorzystaniem Proxmox VE.

Wymagania dla Uczestników:

 • Podstawowa wiedza na temat systemów operacyjnych Linux, w tym zarządzania systemem z linii poleceń.
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi
 • Doświadczenie w administracji systemami będzie dodatkowym atutem

Dzień 1: Wprowadzenie do Proxmox VE i Instalacja

 • Architektura i komponenty Proxmox VE.
 • Instalacja Proxmox VE na serwerze.
 • Konfiguracja sieci w środowisku Proxmox.
 • Przegląd rozwiązań wirtualizacyjnych.

Dzień 2: Zarządzanie Maszynami Wirtualnymi, Kontenerami i Storage

 • Tworzenie i konfiguracja maszyn wirtualnych (VMs) z użyciem KVM.
 • Zarządzanie i konfiguracja kontenerów LXC.
 • Praca z magazynami danych i zasobami dyskowymi: lokalne, NFS, iSCSI
 • Wprowadzenie do różnych typów storage: różnice, zalety i zastosowania.
 • Snapshoty i backupy maszyn wirtualnych oraz strategie backupu dla różnych rodzajów storage.

Dzień 3: Klastry, Wysoka Dostępność i Zaawansowane Zarządzanie Storage

 • Konfiguracja i zarządzanie klastrami Proxmox.
 • Wysoka dostępność w Proxmox VE - teoria i praktyka.
 • Zaawansowane zarządzanie storage: LVM, ZFS, wydajność i optymalizacja.
 • Zarządzanie zasobami i migracja na żywo (live migration).
 • Zabezpieczenie i monitoring środowiska Proxmox oraz storage.

Dzień 4: Zaawansowane Konfiguracje, Automatyzacja i Przypadki Użycia

 • Zaawansowane ustawienia sieciowe i firewall.
 • Automatyzacja zadań z użyciem skryptów i API Proxmox.
 • Przypadki użycia zaawansowanych konfiguracji storage: budowanie wydajnych i skalowalnych rozwiązań.
 • Case study: Projektowanie i wdrażanie rozwiązania wirtualizacyjnego w praktyce, z szczególnym uwzględnieniem storage.
 • Sesja Q&A, najlepsze praktyki, wskazówki i zakończenie szkolenia.

Długość kursu

 • Czas trwania: 4 dni (4 x 8 godzin)
 • godziny zajęć: 9-17