MikroTik dla szkół i jednostek edukacyjnych

W ostatnich latach nastąpiły znaczące zmiany w wymaganiach jakie szkoły muszą spełnić w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych. W dużym stopniu zmodyfikowany został zakres materiału z sieci komputerowych jaki uczniowie muszą opanować i udowodnić znajomość tych zagadnień podczas egzaminów (m.in. INF02, EE08). W związku z tym, wiele szkół zdecydowało się na
dostosowanie swoich pracowni
do obecnych standardów. Znaczna część z nich zdecydowała się na wykorzystanie MikroTik RouterOS jako urządzenia do nauki oraz jako platformę egzaminacyjną.

Krok ten wydaje się naturalny w szczególności, gdy weźmie się pod uwagę:

 • Popularność rozwiązań MikroTik na rynku pracy, co stanowi o atrakcyjności dla uczniów i spełnia oczekiwania przyszłych pracodawców
 • Cenę urządzeń przez co nie ma konieczności zaplanowania dużego wydatku przez szkołę lub organ prowadzący
 • Elastyczność rozwiązania RouterOS dzięki czemu nawet w przypadku dalszych modyfikacji programu nauczania szkoła na zagwarantowaną możliwość dalszej pracy z tymi urządzeniami
 • Możliwość otwarcia akademii MikroTik w szkole co dodatkowo zwiększa prestiż szkoły i daje dodatkową możliwość edukacji uczniów
 • Jasna i niedroga ścieżka certyfikacji dla nauczycieli

MWTC będąc największym centrum szkoleniowym MikroTik w Europie przez ostatnie lata przygotowało wiele szkół do prowadzenia zajęć na urządzeniach MikroTik, jak również wsparło je w procesie otwarcia akademii.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym z etapów, m.in.:

 • Wsparcie w doborze sprzętu do pracowni
 • Szkoleniu kadry pedagogicznej
 • Szkoleniu uczniów
 • Wparciu kadry pedagogicznej w przygotowaniu materiałów do prowadzenia zajęć
 • Udostępnienie profesjonalnych i ciągle aktualizowanych materiałów dydaktycznych
 • Wsparcie w procesie stania się Akademią MikroTik
 • Zakup sprzętu
 • Wsparcie w późniejszym okresie (podczas prowadzenia już akademii / zajęć)

Do każdej szkoły podchodzimy indywidualnie i wspólnie na partnerskich zasadach ustalamy zakres i sposób wsparcia.

Możliwe są różne formy wsparcia, takie jak:

 • Szkolenia otwarte w oddziałach MWTC
 • Szkolenia dedykowane w oddziałach MWTC
 • Szkolenia dedykowane w szkole
 • Szkolenia online
 • Konsultacje

Jesteśmy pewni, że każda szkoła kształcąca w kierunku związanym z sieciami komputerowymi skorzysta na kontakcie z nami. Chętnie w szczegółach podzielimy się z Państwem naszych wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach komercyjnych oraz prowadzeniem projektów z jednostkami edukacyjnymi.

Kontakt do nas:

 • info@mwtc.pl
 • Piotr Wasyk – 513322115
 • Michał Filipek - 796171971
mwtc_logo

MWTC Piotr Wasyk Michał Filipek
Spółka Cywilna
Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa