Linux - poziom zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających doświadczenie z pracą z systemami Linux. Jest zaprojektowane jako kontynuacja etapu 1 (Linux - poziom podstawowy). W programie znajdują się praktyczne moduły opisujące dobre praktyki dla najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności systemu operacyjnego, jak i usług dodatkowych.

Wymagania wstępne:

 • Podstawowa wiedza dotycząca pracy z systemami Linux
 • Podstawowa wiedza z zakresu sieci komputerowych TCP/IP

Podczas szkolenia uczestnicy zagłębią się w następującą tematykę:

 • 1. Krótkie przypomnienie ze szkolenia Administrator Linux – poziom podstawowy
 • 2. Zaawansowane zarządzanie partycjonowaniem (m.in. RAID, szyfrowanie, LVM)
 • 3. Zaawansowane zarządzenie serwerem WWW
 • 4. Zaawansowane zarządzanie serwerem bazodanowym w tym rozwiązania wysokodostępne
 • 5. Konfiguracja usług katalogowych
 • 6. Wirtualizacja – KVM
 • 7. Zarządzanie kopiami zapasowymi
 • 8. Konfiguracja monitorowania systemu w tym Zabbix-agent oraz SNMP
 • 9. Automatyzacja zadań administracyjnych z wykorzystaniem Ansible

Długość kursu:

 • Czas trwania: 4 dni (4 x 8 godzin)
 • godziny zajęć: 9-17
mwtc_logo

MWTC Piotr Wasyk Michał Filipek
Spółka Cywilna
Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa