Certyfikowane
szkolenia
MikroTik i Zabbix

Wdrożenia
Wsparcie
Doradztwo

Dlaczego MWTC?

  • Doświadczona kadra certyfikowanych trenerów i inżynierów
  • Lokalizacje - centrum Warszawy i Kraków
  • Szkolenia dedykowane w siedzibie Klienta
  • Możliwość dofinansowania do 100%
  • Kompleksowe wdrożenia i wsparcie

Szkolenia/ warsztaty MikroTik

Oferta szkoleniowa MikroTik Warsaw Training Center obejmuje pełen zakres wiedzy potrzebnej dla każdego administratora urządzeń MikroTik. Szkolenia z pewnością zainteresują także wszystkich chcących pogłębić wiedzę z zakresu sieci komputerowych. Na zajęciach omawiane są zarówno teoretyczne aspekty, praktyczne części (laboratoria) wykonywane są na prawdziwych urządzeniach. Szkolenia te stanowią ciekawą alternatywę dla znacznie droższych szkoleń innych producentów sprzętu sieciowego. Organizujemy także szkolenia zamknięte dedykowane do potrzeb klienta.

MikroTik - MTCNA

Szkolenie podstawowe, otwierające ścieżkę certyfikowanych szkoleń MikroTik. Podczas trzech dni uczestnicy zapoznają się z większością funkcjonalności MikroTik RouterOS m.in backup, upgrade, bridge, routing statyczny, firewall, QoS, VPN, Wireless, narzędzia diagnostyczne. Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich chcących rozpocząć swoją przygodę z RouterOS, jak i dla osób bardziej doświadczonych chcących zweryfikować i/lub poznać dobre praktyki. Szkolenie jest wymagane do podejścia do certyfikacji na poziomie inżynierskim (pozostałe szkolenia ze ścieżki).

MikroTik - MTCRE

Szkolenie wyższego poziomu, uzupełniające wiedzę dotyczącą routingu statycznego o zaawansowane scenariusze (m.in routing rekursywny, policy base routing). Omówiona zostanie koncepcja routingu dynamicznego na przykładzie protokołu OSPFv2. Przegląd technologii VPN wraz z praktycznymi zadaniami, na których uczestnicy skonfigurują wielooddziałowe połączenie VPN w połączeniu z dynamicznym routingiem OSPF. Kolejnym ćwiczeniem będzie zestawienie VPN umożliwiającego przesyłanie ruchu L2 (PPP BCP). Pozostałe omawiane zagadnienia: VLAN (virtual local area network), bonding (agregacja portów), protokół redundancji VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol).

MikroTik - MTCSE

MikroTik Certified Security Engineer to szkolenie na poziomie inżynierskim obejmujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem infrastruktury sieciowej. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady i dobre praktyki konfiguracji: firewall, bridge filter, ograniczenia dostępu do zarządzania routerem, jak i nauczą się jak konfigurować połączenia VPN. Wszystko to przedstawione jest w formie łączącej teorię z praktyką. Laboratoria to ćwiczenia pokazujące jak bronić infrastrukturę przed konkretymi rodzajami ataków sieciowych.

MikroTik - MTCWE

MikroTik Certified Wireless Engineer to szkolenie koncentrujące się na bezprzewodowej transmisji danych. Obszerny wstęp teoretyczny dotyczący budowy sieci bezprzewodowych pozwoli uczestnikom na sprawne projektowanie i diagnozowanie problemów w sieciach typu wireless. Poza standardowym zestawem protokołów 802.11 omówione zostaną rozwiązania firmy MikroTik: Nstreme, Nstreme Dual, NV2. Uczestnicy mają możliwość zbudowania połączeń punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt oraz ich późniejszej optymalizacji i weryfikacji poprawności działania.

MikroTik - MTCTCE

MikroTik Certified Traffic Control Engineer, jako szkolenie specjalistyczne, kierowane jest do osób chcących poznać metody kształtowania i zarządzania ruchem w sieciach IP. Na szkoleniu w szczegółach omawiane jest optymalne wykorzystanie mechanizmu Mangle oraz zastosowanie funkcjanalności kolejkowania ruchu (QoS). Praktyczne ćwiczenia, pozwolą uczestnikom na samodzielną konfigurację oraz weryfikację wcześniej omawianych zagadnień. Omówione zostaną także dodatkowe funkcjonalności systemu RouterOS : DHCP Relay, DNS cache oraz web-proxy.

MikroTik - MTCIPv6E

Ze zwględu na deficyt adresacji IPv4, administratorzy coraz częściej w swoich sieciach implementują obsługę adresacji IPv6. Na szkoleniu MTCIPv6E, uczestnicy dowiedzą się jak pracować z adresacją IPv6: tworzyć wpisy w tablicach routingu, konfigurować firewall'a, przydzielać adresy dla urządzeń końcowych, zestawiać bezpieczne połączenia (VPN) pomiędzy oddziałami firmy. Przedstawione zostaną koncepcję migracji z IPv4 do IPv6 dostępne dla użytkowników systemu RouterOS.

MikroTik - MTCUME

Certified User Management Engineer to dwudniowe szkolenie na poziomie inżynierskim. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość zapoznania się z zaawansowanymi konfiguracjami PPP, PPPoE oraz obsługą L2 na urządzeniach MikroTik. Dodatkowo przedstawiony zostanie mechanizm hotspot wraz z user-manager (Serwer Radius – dodatkowa paczka w RouterOS). Ostatnim modułem szkoleniowym jest tematyka tuneli na przykładzie IPsec.

MikroTik - MTCINE

Zaawansowane szkolenie dla osób posiadających certyfikat i wiedzę z zakresu szkolenia MTCRE. Na zajęciach kursanci poznają tematykę routingu dynamicznego z wykorzystaniem protokołów iBGP oraz eBGP, tunelowanie ruchu klienckiego w sieci operatora: VPLS, L3 VPN, TE (Traffic Engineering). Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników małych i średnich operatorów (MiŚOT) wykorzystujących rozwiązania MikroTik RouterOS w swoich sieciach.

CAPSMAN - Enterprise Wireless Engineer

Sieci bezprzewodowe w domach, biurach, kawiarniach oraz przestrzeniach miejskich nie są już jedynie pojedynczymi urządzeniami, a systemami sieci WiFi składającymi się z wielu AP pracujących w ramach jednej sieci bezprzewodowej, zarządzanej z jednego centralnego punktu zwanego kontrolerem. Na szkoleniu, uczestnicy zapoznają się z obsługą kontrolera (CAPsMAN). Podczas zajęć omówiona zostanie funkcjonalność kontrolera sieci bezprzewodowej oraz dodatkowych elementów, takich jak mechanizm HOTSPOT. Uczestnicy zrealizują zaawansowane scenariusze: wiele sieci SSID, praca z VLAN, instalacja kontrolera w chmurze (VPS), Access List, wykorzystanie centralnej bazy użytkowników HotSpot (Radius user-manager) oraz personalizacja strony powitalnej.

Warsztaty RouterOS Scripts

Warsztaty przeznaczone są dla osób posiadających już solidne podstawy w konfiguracji urządzeń MikroTik, chcących poszerzyć swoją wiedzę i nauczyć się jak rozszerzyć funkcjonalność systemu RouterOS, wprowadzić automatyzację zadań i wiele innych. Podczas warsztatów uczestnicy poznają od podstaw składnię języka skryptowego. Uczestnicy dowiedzą się czym jest scope, jakie są typy danych, rodzaje operatorów oraz jak napisać i stosować funkcje. Zaprezentowana zostanie zasada działania skryptów oraz metody ich uruchamiania (np. w odpowiedzi na zdarzenie, o określonych porach dnia). Wszystkie skrypty napisane podczas warszatów znajdą wykorzystanie w codziennej pracy administratora RouterOS.

logo centrum szkoleniowe MikroTik

Szkolenia certyfikowane Zabbix

Zabbix to obecnie najpopularniejszy na świecie, cieszący się zaufaniem społeczności, kompletny system do monitorowania środowiska IT. Szkolenia certyfikowane Zabbix to najlepszy sposób na szybkie zdobycie kompetencji z zakresu wdrożenia, konfiguracji i utrzymania systemu. Pełna ścieżka szkoleniowa składa się z czterech kursów: Zabbix Certified User, Zabbix Certified Specialist, Zabbix Certified Professional oraz Zabbix Certified Expert. Zajęcia prowadzone przez certyfikowanego trenera gwarantują uzyskanie wiedzy zgodniej z oficjalnym programem szkoleniowym firmy Zabbix.

Zabbix User

Zabbix Certified User to szkolenie skierowane do personelu obsługującego system, który został wcześniej w pełni skonfigurowany. Polecane dla pracowników centrów obsługi Klienta, osób wykorzystujących Zabbix do weryfikacji zgłoszeń i kierowania incydentów do działów technicznych. Szkolenie ma charakter szkolenia online, trwa jeden dzień i jest zakończone egzaminem ZCU.

Zabbix Specialist

Najczęściej wybierane szkolenie certyfikowane Zabbix. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z architekturą systemu Zabbix, przeprowadzą instalację systemu i jego komponentów, skonfigurują monitorowane hosty, przeprowadzą kolekcję i wizualizację danych, ustawią mechanizm powiadomień, nauczą się jak za pomocą LLD automatycznie wykrywać i monitorować usługi, interface'y, dyski obserwowanych systemów. Szkolenie daje kompleksową wiedzę pozwalającą na wdrożenie rozwiązania Zabbix w małej i średniej firmie, trwa trzy dni i jest zakończone egzaminem ZCS.

Zabbix Professional

Podczas szkolenia uczestnicy poznają metody skalowania rozwiązania Zabbix w scenariuszach monitorowania rozproszonego, z wykorzystaniem Zabbix Proxy. Omówione zostaną dobre praktyki komunikacji pomiędzy różnymi elementami systemu: Zabbix Server, Zabbix Agent, Zabbix Proxy z wykorzystaniem szyfrowania. Uczestnicy zmierzą się z bardziej zaawansowanymi scenariuszami monitoringu: klaster VMware, autowykrywanie (np. interface'ów sieciowych) SNMP, monitorowanie SQL (ODBC), monitorowanie aplikacji JAVA. Szkolenie jest dedykowane administratorom Zabbix posiadającym minimum 6 miesięcy doświadczenia. Szkolenie trwa dwa dni i jest zakończone egzaminem ZCP.

Zabbix Expert

Szkolenie najwyższego poziomu w ścieżce Zabbix. Podczas szkolenia szczegółowo omawiane są tematy związane z API, zapewnieniem wysokiej dostępności (HA/DR) oraz partycjonowania bazy danych, kompilacja elementów systemu ze źródeł, integracja z SELinux, IPMI. Jako alternatywę dla serwera Apache uczestnik skonfiguruje serwer NGINX wraz z certyfikatem SSL, a jako backend dla danych historycznych wykorzysta ElasticSearch. Wymogiem uczestnictwa jest posiadanie ZCS + ZCP oraz duże doświadczenie w konfiguracji Zabbix w średnich i dużych ekosystemach. Szkolenie trwa trzy dni i jest zakończone egzaminem ZCE.

Terminy kursów

Nazwa szkolenia Data szkolenia Lokalizacja Cena Miejsca

MTCRE

22-24.06.2020 Gdańsk
Hotel Novotel Gdańsk Centrum
Pszenna 1
1450 netto
1783,50 zł brutto
wolnych: 10

MTCNA

19-21.06.2020 (weekend) Gdańsk
Hotel Novotel Gdańsk Centrum
Pszenna 1
890zł netto
1094,70zł brutto
wolnych: 10

MTCNA

27-29.05.2020 Wrocław
Hotel Campanile Wrocław Centrum
Ślężna 26
890zł netto
1094,70zł brutto
wolnych: 9

MTCNA

18-20.05.2020 Warszawa 890zł netto
1094,70zł brutto
wolnych: 10

MTCRE in english

11-13.05.2020 Riga, Latvia
MikroTik RouterOS Training Center
Volguntes iela 32, Zemgales priekšpilsēta
750 EUR available: 8

MTCNA in english

6-8.05.2020 Riga, Latvia
MikroTik RouterOS Training Center
Volguntes iela 32, Zemgales priekšpilsēta
750 EUR available: 9

MTCWE

23-24.04.2020 Warszawa 1450 netto
1783,50 zł brutto
wolnych: 8

MTCNA

20-22.04.2020 Szczecin
Hotel Focus Szczecin
ul. Małopolska 23
890zł netto
1094,70zł brutto
wolnych: 10

CAPsMAN

20-22.04.2020 Warszawa 1450 netto
1783,50 zł brutto
wolnych: 10

MTCIPv6E

16-17.04.2020 Warszawa 1450 netto
1783,50 zł brutto
wolnych: 8

MTCINE

12-13.03.2020 Warszawa 1450 netto
1783,50 zł brutto
wolnych: 7

MTCRE

9-11.03.2020 Warszawa 1450 netto
1783,50 zł brutto
wolnych: 5

SCRIPTS

5-6.03.2020 Warszawa 990,00 netto
1271,70zł brutto
wolnych: 4

MTCNA

2-4.03.2020 Warszawa 890zł netto
1094,70zł brutto
wolnych: brak

MTCNA

2-4.03.2020 Kraków 890zł netto
1094,70zł brutto
wolnych: 4

Zabbix ZCP

27-28.02.2020 Warszawa 4600zł netto
5658,00zł brutto
wolnych: 8

Zabbix ZCS

24-26.02.2020 Warszawa 4900zł netto
6027,00zł brutto
wolnych: 8

MTCSE

20-21.02.2020 Warszawa 1450 netto
1783,50 zł brutto
wolnych: 5

* Usługa szkoleniowa realizowana jest zgodnie z regulaminem: Regulamin (pdf) oraz Polityką prywatności: Polityka prywatności (pdf)

Terminy kursów:

Szkolenie MTCRE

22-24.06.2020 (Gdańsk)
Hotel Novotel Gdańsk Centrum
Pszenna 1

Liczba wolnych miejsc: 10

1450zł netto (1783,50zł brutto )

Szkolenie MTCNA - weekend

19-21.06.2020 (Gdańsk)
Hotel Novotel Gdańsk Centrum
Pszenna 1

Liczba wolnych miejsc: 10

890zł netto ( 1094,70ł brutto )

Szkolenie MTCNA

27-29.05.2020 (Wrocław)
Hotel Campanile Wrocław Centrum
Ślężna 26

Liczba wolnych miejsc: 9

890zł netto ( 1094,70ł brutto )

Szkolenie MTCNA

18-20.05.2020 (Warszawa)

Liczba wolnych miejsc: 10

890zł netto (1094,70zł brutto )

MTCRE in english

11-13.05.2020 (Riga, Latvia)

available: 8

750EUR

MTCNA in english

6-8.05.2020 (Riga, Latvia)

available: 9

750EUR

Szkolenie MTCWE

23-24.04.2020 (Warszawa)

Liczba wolnych miejsc: 8

1450zł netto (1783,50zł brutto )

Szkolenie MTCNA

20-22.04.2020 (Szczecin)
Hotel Focus Szczecin
ul. Małopolska 23

Liczba wolnych miejsc: 10

890zł netto ( 1094,70ł brutto )

Szkolenie CAPsMAN

20-22.04.2020 (Warszawa)

Liczba wolnych miejsc: 10

1450zł netto (1783,50zł brutto )

Szkolenie MTCIPv6E

16-17.04.2020 (Warszawa)

Liczba wolnych miejsc: 8

1450zł netto (1783,50zł brutto )

Szkolenie MTCINE

12-13.03.2020 (Warszawa)

Liczba wolnych miejsc: 7

1450zł netto (1783,50zł brutto )

Szkolenie MTCRE

9-11.03.2020 (Warszawa)

Liczba wolnych miejsc: 5

1450zł netto (1783,50zł brutto )

Warsztaty SCRIPTS

5-6.03.2020 (Warszawa)

Liczba wolnych miejsc: 4

990zł netto ( 1271,70ł brutto )

Szkolenie MTCNA

2-4.03.2020 (Warszawa)

Liczba wolnych miejsc: 0

890zł netto ( 1094,70ł brutto )

Szkolenie MTCNA

2-4.03.2020 (Kraków)

Liczba wolnych miejsc: 4

890zł netto ( 1094,70ł brutto )

Zabbix ZCP

27-28.02.2020 (Warszawa)

Liczba wolnych miejsc: 8

4600zł netto (5658,00zł brutto )

Zabbix ZCS

24-26.02.2020 (Warszawa)

Liczba wolnych miejsc: 8

4900zł netto (6027,00zł brutto )

Szkolenie MTCSE

20-21.02.2020 (Warszawa)

Liczba wolnych miejsc: 5

1450zł netto ( 1783,50ł brutto )

Dane kontaktowe:

info@mwtc.pl

Michał: +48 796 171 971
michal@mwtc.pl

Piotr: +48 513 322 115
piotr@mwtc.pl

Adres korespondencyjny:

MikroTik Warsaw Training Center
ul. Ogrodowa 58 (piętro 5)
00-876 Warszawa
NIP: 527-284-37-26
REGON: 369726691

mwtc_logo

Mikrotik Warsaw Training Center Piotr Wasyk Michał Filipek
Spółka Cywilna
Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa